home
Een simpel principe met grote doelmatigheid.
In theorie is het reiniging van teerhoudende asfalt simpel. Het teerhoudende asfalt (TAG) bestaat uit zand, grind en een verontreinigend bindmiddel; teer. Door verhitting bij een hoge temperatuur wordt het teer verwijderd en de vrijkomende verontreinigde gassen gereinigd. Wat overblijft is schoon zand, grind en vulstof.

Voorbewerking van het asfalt
Het teerhoudende asfalt (TAG) dat vrijkomt bij de reconstructie van wegen wordt per vrachtauto of per schip aangevoerd naar één van de negen locaties van BRC waar het gewogen en geaccepteerd wordt. Voordat het TAG gereinigd kan worden, wordt het in een breker verkleind tot kleinere fracties.

Verbrandingstrommels
Na het breken wordt de TAG in één van de drie verbrandingstrommels gevoerd. Deze verbrandingstrommels hebben een diameter van 4,5 meter, zijn 16 meter lang en draaien met een snelheid van ca. één omwenteling per minuut. De trommels zijn aan de binnenzijde bekleed met vuurvaste stenen en liggen licht hellend onder een hoek van 2 graden. Aan de voorzijde van de trommel bevindt zich een grote brander die het materiaal verhit tot een temperatuur van maximaal 850 °C. Bij deze temperatuur worden alle aanwezige verontreinigingen vrijwel voor 100 % verwijderd.

Koeltrommel
Na de verbrandingstrommel heeft het gereinigde materiaal een temperatuur van 500 °C tot 750 °C. Dit materiaal (zand en grind) wordt, afhankelijk van de gewenste toepassing, in een roterende koeltrommel door middel van koude lucht gekoeld. De vrijkomende warme lucht wordt hergebruikt als branderlucht in de verbrandingstrommel (optimaal hergebruik van energie).

Reinigen van de vrijkomend rookgassen

In de rookgassen, die vrijkomen vanuit de verbrandingstrommel, kunnen nog verontreinigen aanwezig zijn zoals; onverbrande teerresten, fijne stof deeltjes, stikstofoxide en zwaveloxide. De reiniging van de rookgassen die vrijkomen bij het thermisch reinigen van TAG is een technologisch geavanceerd proces.

Lees verder op de volgende pagina >>