home
Sinds 2001 is ongereinigd hergebruik van TAG niet meer toegestaan. De Nederlandse overheid wil teerhoudend asfalt definitief uit ‘de keten’ verwijderen. Het thermisch reinigen van teerhoudendasfalt is dan ook opgenomen als minimum standaard in het landelijkafval plan (LAP). In de praktijk betekent dit dat het vrijkomende teerhoudende asfalt thermisch gereinigd moet worden.

Een nieuwe markt
De afgelopen jaren zijn er in Nederland ten behoeve van de wegenbouw twee soorten asfalt toegepast:
  • Asfalt op basis van teer (een steenkool product)
  • Asfalt op basis van bitumen (aardolieproduct)
Beide asfaltsoorten bestaan uit zand, grind, vulstoffen en een bindmiddel. In teerhoudend asfalt werd als bindmiddel teer toegepast (ca. 4 tot 7%) en in bitumenasfalt wordt als bindmiddel bitumen toegepast (ca. 4 tot 7%).

Het toepassen van teer als bindmiddel in nieuw asfalt is sinds 1990 niet meer toegestaan. Wel was het tot 2001 toegestaan Teerhoudend Asfalt Granulaat (TAG) ongereinigd als bijvoorbeeld funderingslaag voor nieuwe wegen toe te passen. Maar sinds 2001 is ook deze vorm van ongereinigd hergebruik niet meer toegestaan. De Nederlandse overheid wil teerhoudend asfalt definitief uit ‘de keten’ verwijderen.