wegennet
home
wegennet
De installatie op de Vondelingenplaat bestaat uit 3 separate productielijnen met een capaciteit van maar liefst 33 ton per uur per productielijn. Met deze installatie is BRC in staat ca. 750.000 ton TAG per jaar te verwerken. Met deze capaciteit kan het grootste deel van de jaarlijks vrijkomende hoeveelheid TAG in Nederland worden gereinigd. Dit komt overeen met de jaarlijks vrijkomende hoeveelheid TAG in Nederland. Door deze grootschalige aanpak is BRC ook in dit segment marktleider.

Terug >>

Bij de reconstructie van het Nederlandse wegennet komt jaarlijks ca. 800.000 tot 1 miljoen ton TAG vrij. BRC is één van de grootste inzamelaars van teerhoudend asfalt.

Begin 2001 is begonnen met de bouw van één van de voor Europa grootste thermische reinigingsinstallatie. Deze installatie, op de Vondelingenplaat te Rotterdam, is speciaal ontworpen voor het thermisch reinigen van teerhoudend asfalt. Hiermee is BRC, behalve de grootste inzamelaar van bouw- en sloopafval, nu ook de grootste (thermische) verwerker van teerhoudend asfalt.