home
missie
Het is onze doelstelling om op een milieu verantwoorde wijze zowel steenachtig bouw en sloopafval als teerhoudendasfalt te reinigen dan wel te recyclen tot hoogwaardige grondstoffen voor toepassing in de betonindustrie en de grond-, weg-, en waterbouw.

Strategie
Het beleid van BRC is erop gericht met de ondernemingen een optimale efficëntie te bereiken gecombineerd met een doelmatige logistieke landelijke dekking. Daarvoor beschikt de BRC-groep inmiddels over 5 vestigingen verspreid over Nederland.

Dankzij een groot scala aan eigen fabrieken, brekers, vrachtauto´s, graaf- en grondverzetmachines kan BRC ruimschoots aan elke vraag van haar opdrachtgevers voldoen.
BRC levert zijn producten dan ook met de hoogst mogelijke kwaliteit, tegen de best mogelijke prijs. Op dit moment beschikt BRC over 5 locaties waar u terecht kunt voor het storten van steenachtig bouw- en sloopafval én teerhoudend asfalt in Zaandam, Heerhugowaard, Heerenveen, Vondelingenplaat Rt en Amsterdam.