milieu
home
puin
Besparingen
Ook de besparing op transporten is voor het milieu -en uit kostenoverwegingen- een niet te onderschatten voordeel. Sommige primaire grondstoffen zoals steenslag en grind worden vanaf groeven getransporteerd die soms honderden kilometers van ons land zijn gelegen. Dergelijke steen- en grindgroeven zorgen vaak ook voor een grote inbreuk op het landschap. Het totale recycle-proces van beton- en steenafval verbruikt minder energie dan nodig is voor het delven, breken, verwerken en transporteren van nieuw granulaat zoals steenslag en grind voor de asfalt en beton industrie. Ondanks het feit dat tot voor kort beton- en steenafval tot afval werden gerekend omdat er geen betere alternatieven waren, voldoet gerecycled afval dankzij moderne productie- methodes en strenge kwaliteits eisen aan de hoogste kwaliteitsnormen.
Geen puin en TAG meer naar stortplaatsen
Recycling van beton-, steenafval en asfalt voorkomt verdere aantasting van natuurlijke grondstoffen en beperkt het storten van puin op stortplaatsen tot een minimum. Ca. 30% van het afval-volume van een gemiddelde stad bestaat uit puin; in gewicht uitgedrukt zelfs 50%!
Het storten van puin op stortplaatsen is dus uit het oogpunt van aantasting van het milieu en het landschap ongewenst. Recycling van beton-, steenafval en ook asfalt is dus een welkom alternatief. In het bijzonder omdat het dankzij de zorgvuldige productiemethoden van BRC mogelijk is granulaten te produceren dat qua afmetingen, vorm en eigenschappen niet onderdoet voor primaire grondstoffen.