kwaliteit
home
BRC beschikt over een goed geoutilleerd laboratorium waar de productie van BRC regelmatig op de vereiste kwaliteit worden gecontroleerd. Bovendien worden de granulaten regelmatig gecontroleerd en gecertificeerd door externe laboratoria.

Kwaliteit, Arbo-normen en Milieu
BRC streeft voor haar producten naar de hoogste mogelijke kwaliteit. Daarnaast worden de Arbo-normen en Milieu-voorschriften binnen BRC stipt nageleefd. Zowel de installaties, de terreinen als de producten die BRC levert voldoen aan de hoogste eisen wat betreft kwaliteit, arbo- en milieu. BRC beschikt over diverse certificaten die een kwalitatief hoogwaardig product garanderen.
  • BRL 2506; Nationale beoordelingsrichtlijn voor recyclinggranulaten voor toepassing in beton, wegenbouw, grondbouw en werken
  • KOMO attest voor toepassing in de beton
  • KOMO attest voor toepassing in de grond weg en waterbouw
  • CE-markeringen voor het gebruik van granulaten in de grond weg en waterbouw en asfaltmengsels


De certificaten zijn te downloaden. Ga hiervoor naar vestigingen en selecteer de betreffende vestiging.