home
3 granulaten

Recycling van steenachtig bouw- en sloopafval
Jaarlijks verwerken wij grote hoeveelheden steenachtig bouw- en sloopafval tot hoogwaardige granulaten waaronder meng- en betongranulaat. Dankzij zorgvuldige breek- en sorteermethodes kan BRC recycled granulaat in elke gewenste grootte leveren.

Neem voor meer informatie over de toepassings-mogelijkheden van gerecycled granulaat contact op met het hoofdkantoor.