home
Ecovulstof
De van oorsprong in het teerhoudend asfalt toegepaste vulstoffen worden in het thermische reinigingsproces ontdaan van verontreinigingen en vervolgens middels doekenfilters afgevangen. Deze zeer hoogwaardige Ecovulstof wordt onder andere door BRC in bulk geleverd aan de asfaltindustrie waar het opnieuw toegepast wordt voor de productie van niet teerhoudend asfalt.

Gips
Teer heeft een hoog zwavel-gehalte. Bij verbranding van teer ontstaat het beruchte zwaveloxide. Als laatste stap in het reinigingsproces worden de rookgassen uit de verbrandingstrommel daarom behandeld in een z.g. gaswasser. Door de gassen te wassen met water waarin kalk opgelost is wordt het aanwezige zwaveloxide via een chemische reactie omgezet in gips. Dit gips wordt in een pers ontdaan van het aanwezige vocht waarna het geschikt is voor hoogwaardige toepassing in verschillende bouwproducten zoals gipsplaten.

Ecogranulaat
Dit is het oorspronkelijke grind en zand dat na thermische reiniging vrijkomt uit het teerhoudend asfalt. Het Ecogranulaat heeft de volgende hoogwaardige toepassingen.

Toeslagmateriaal in beton
Ecogranulaat is een prima grindvervanger voor de betonindustrie. En wordt in verschillende gradaties geleverd met CE-markering.

Toeslagmateriaal in asfalt
Ecogranulaat is zowel voor als na granuleren middels zeven geschikt als toeslagmateriaal in asfalt (grindvervanger). Ecogranulaat kan desgewenst rechtsreeks warm worden geleverd aan asfaltmolens, waarmee een enorme energiebesparing wordt gerealiseerd. Het Ecogranulaat wordt in verschillende gradaties geleverd met CE-markering en is onder anderen als standaard opgenomen in de
BRL 9320, de bedrijfsrichtlijn voor het produceren van asfalt.