weegbrug
home
Het proces dat BRC op alle locaties toepast voor het recyclen van BSA is nagenoeg gelijk. Alle locaties van BRC en haar dochterondernemingen zijn voorzien van een geijkte weegbrug waar het materiaal gewogen wordt. Na acceptatie vindt de verdere verwerking plaats.

Afhankelijk van de locatie vindt er een voorbewerking plaats (crusher) waarna het steenachtige BSA in de breker via een aantal stappen wordt gerecycled:
  • Schudzeef
  • Roterende breker; hierin wordt het materiaal verkleind
  • Magneet voor verwijdering van metalen delen zoals betonijzer
  • Sorteer-installatie (gradering) 0-16, 20-40, 0-315, 40-80, 80-150 en 40-150
  • Windzifter voor verwijdering van licht materiaal.

Terug >>