recyclingbsa
recyclingbsa
home
Recycling van steenachtig bouw- en sloopafval
Het storten of verbranden van Bouw- en sloopafval (BSA) vormt een grote belasting voor de openbare ruimte, de natuur en het milieu.
Aandacht voor BSA is zeer belangrijk. Het beleid van de overheid is erop gericht om zoveel mogelijk BSA nuttig te hergebruiken en zo min mogelijk te storten. Andere overwegingen zoals de uitputting van delfstoffen en de aantasting van het landschap versterken het streven om BSA optimaal te recyclen en te hergebruiken als secundaire bouwstof.