asfaltproductie
home
Het principe van de vervaardiging van asfalt is eenvoudig. De minerale aggregaten worden gedroogd bij een temperatuur die licht tussen de 180 en 200 graden Celsius en vermengd met bitumen, vulstoffen en eventueel pigmenten. Veelal wordt ook een klein deel ‘oud’ asfalt toegevoegd, in de zogenaamde parallel trommel.Na verwarming en menging wordt het asfalt in voorraadsilo’s gestort en met vrachtauto’s naar de locatie gebracht. In de asfaltcentrale Vondelingenplaat is het gehele proces -en de controles - verregaand geautomatiseerd. Het resultaat is een product van hoge en constante kwaliteit.

Optimale locatie, optimale recycling

De asfaltcentrale Vondelingenplaat ligt pal naast de BRC-installatie waarin het teerhoudend asfalt thermisch gereinigd wordt. Het Ecogranulaat en Ecovulstof dat vrijkomt bij de thermische reiniging wordt direct toegepast in het nieuwe asfalt. Hierdoor voorkomt men het gebruik van primaire materialen en produceert men asfalt op een milieu verantwoorde wijze.

Kostenbesparende productie
Doordat beide installaties op dezelfde locatie staan kan, na reiniging in de TAG-installatie het nog warme Ecogranulaat bestaande uit zand en grind direct naar de asfaltinstallatie worden gebracht. Naast Ecogranulaat komt er bij het thermisch reinigen van teerhoudend asfalt ook vulstof vrij, deze Ecovulstof wordt ook toegepast in de asfaltcentrale. Dit zorgt voor een aanzienlijke besparing op de kosten van transport en energie. Dankzij deze voordelen kan van Bentum Recycling Centrale asfalt produceren van een hoge kwaliteit tegen de best mogelijke prijs.

Bekijk het asfaltproductie schema

Terug >>