asfaltgebouw
home
Historie
Al in de oudheid kende men asfalt. Het werd gevonden op die plaatsen waar in de natuur de ruwe aardolie aan het aardoppervlak tevoorschijn kwam en vermengd was met stenen en zand. Na verdamping van de vluchtige delen uit de olie bleef een soort asfaltmengsel over dat duizenden jaren geleden al werd gebruik voor het afdichten van waterbouwkundige constructies en het maken van wegverhardingen.

Asfaltproductie op de Vondelingenplaat
Op de Vondelingenplaat staat een van de grootste en modernste asfaltcentrales van Nederland met een capaciteit van 300 ton asfalt per uur en een jaarproductie van ca. 500.000 ton asfalt. BRC participeert voor 25% in deze asfalt installatie.

Modern asfalt
Vandaag de dag wordt asfalt op een industriële wijze vervaardigd. Modern asfalt is een mengsel van zand, grind (of steenslag) en een zeer fijne vulstof dat met bitumen, een product uit de aardolieindustrie en niet te verwarren met teer, aan elkaar wordt gekleefd. Door een bepaalde verhouding tussen de verschillende componenten en door de korrelvorm en de gradering van de minerale aggregaten te variëren kunnen in de asfaltinstallatie alle mogelijke mengseleigenschappen aan het asfaltproduct worden gegeven.

Meer over asfaltproductie

Afhankelijk van de toepassing kan bijvoorbeeld gekozen worden voor een vloeistofdicht asfaltmengsel of voor een waterdoorlatend en geluidsreducerend zeer open asfaltbeton; voor flexibele mengsels of voor mengsels die bestand zijn tegen hoge geconcentreerde belastingen.