home
shovel
Breek- en sorteerinstallaties
Het breken en sorteren van steenachtig bouw- en sloopafval in diverse gradaties op alle 5 locaties van BRC verdeeld over Nederland.
meer >>

Granulaten
Het leveren van hoogwaardige secundaire bouwstoffen waaronder beton- en menggranulaat, en hydraulisch menggranulaat in diverse fracties voor toepassingen in de grond–, weg– en waterbouw.
meer >>

Thermisch reinigen TAG
Thermisch reinigen van teerhoudendasfalt (TAG) op de locatie Vondelingenplaat Rotterdam.
meer >>


Eco granulaat & Eco vulstof
Bij het thermisch reinigen van teerhoudend asfalt komen de van origine in het asfalt gebruikte materialen vrij. Dit zijn o.a. ecogranulaat, ecovulstof en gips. Deze materialen zijn schoon en kunnen hoogwaardig worden toegepast als kostenbesparende vervangers van primaire materialen in de asfalt- en beton industrie.
meer >>

Asfalt
Op de locatie Vondelingenplaat wordt op grote schaal asfalt geproduceerd ten behoeve van de wegenbouw.
meer >>

Transport
BRC vervoert jaarlijks met eigen vervoer, van en naar iedere gewenste locatie, miljoenen tonnen steenachtige materialen.
meer >>

Op- en overslag
Diverse locaties van BRC liggen aan ruim vaarwater en zijn voorzien van kaden met goede laad- en losmogelijkheden. Doordat zij beschikken over zeer uitgebreide vergunningen is het mogelijk de handling van uiteenlopende producten te verzorgen en eventueel tijdelijk in opslag te nemen.
meer >>